Esileht | Teenused | Päevakorral | Kontakt
Meie teenused

Paljudel põllumajandus- ja põllumajandussaadusi töötlevatel ettevõtetel, samuti ettevõtjatel on ideid ja projekte, millele on võimalik toetust leida Euroopa Liidu fondidest. Meie käest leiad abi nii struktuurifondide ettevõtlustoetuste kui ka maaelu ning kalanduse arengufondi rahastusvõimaluste kohta (vt www.struktuurifondid.ee ja www.pria.ee )
Loomulikult on selliste toetuste taotlusprotsess ja dokumentide ettevalmistamine keerukas ja täpsust nõudev. Ligikaudu pooled taotlustest on nõrgad kontseptsioonilt või puudulikud tehniliselt ja nõuavad seega palju parandusi või jäävad üldse rahuldamata. Tihti peituvad tagasilükkamise põhjused selles, et kirjutajal puudub piisav kogemus projektide hindamisprotsessidest ja ka nõuetest dokumentide vormistamisel. Paljudel juhtudel ei teata ka kõiki toetusskeeme, mis annaks ettevõtjal võimaluse realiseerida oma plaanid maksimaalselt.

Eurokonsultatsiooni OÜ pakub oma klientidele võimalust toetuste taotlusdokumentatsiooni ja projektijuhtimine teenusena sisseosta. Nii on võimalik organisatsioonil keskenduda oma konkurentsieeliste parendamisele ja olla seeläbi turul läbilöögivõimeline. Peaaegu alati on organisatsioonide inimressurss piiratud ning seepärast pole tihti võimalik juba olemasolevale töötajale anda lisaülesandeks Euroopa Liidu toetusega seotud projekti juhtimist. Meiega koostööd tehes saad partneriks meeskonna, kellel on olemas Euroopa Liidu toetustega seonduvad kogemused ja projektide juhtimise pikaajalised kogemused.

Oluline on ka asjaolu, et Eurokonsultatsiooni OÜ hinnapoliitika kohaselt on projektikirjutamise tasud otseselt sõltuvad projekti edukusest, mis annab klientidele kindlustunde, et anname omapoolse maksimaalse panuse saavutamaks projekti rahastamist. Meie ärifilosoofia kaitseb meie kliente ärisaladuse ning konfidentsiaalsuse nõuetega.

(C) Copyright 2004 Eurokonsultatsiooni OÜ